วันที่ รายการ
1 ต.ค. 61 ชื่อเรียกหน้าตัดอลูมิเนียม ยี่ห้อ ORM
1 ต.ค. 61 SHOP DRAWING ประตูบานเปิด ยี่ห้อ ORM
1 ต.ค. 61 SHOP DRAWING ประตูบานสวิง ยี่ห้อ ORM
1 ต.ค. 61 SHOP DRAWING ประตูบานเฟี้ยม ยี่ห้อ ORM
1 ต.ค. 61 SHOP DRAWING หน้าต่างบานเลื่อน ยี่ห้อ ORM
1 ต.ค. 61 SHOP DRAWING ประตูบานเลื่อน ยี่ห้อ ORM
1 ต.ค. 61 SHOP DRAWING ช่องแสงบานกระทุ้ง ยี่ห้อ ORM
11 ก.ย. 61 ไฟล์ทำแผนงานด้วยเอ็กเซล
4 ส.ค. 61 Estimate Cost Begining Level
22 ก.ค. 61 ตัวอย่างไฟล์คิดราคา 02
22 ก.ค. 61 ตัวอย่างไฟล์คิดราคา 01
14 ก.ค. 61 แบบหน้าต่างบานเลื่อน
24 เม.ย. 61 ไฟล์คิดราคา ประตูบานสวิง
24 เม.ย. 61 ไฟล์คิดราคา ช่องแสงติดตาย
13 ม.ค. 61 ไฟล์คิดราคา Semi Unitized
ทั้งหมด 58 รายการ
หน้า :   1  2  3  4