นายสมยศ   พันพม่า
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
       - ปวส.ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จ.สุรินทร์
       - มัธยมปลาย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์
       ให้บริการเขียนแบบ ถอดแบบ และประมาณราคา งานกระจก อลูมิเนียม
      โดยทีมงานประสบการณ์กว่า 10 ปี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2558
บริษัท โกลบอล อาร์คิเทคเชอรัล จำกัด
ตำแหน่ง : QUANTITY SURVEYOR ( Q.S.)
     : ถอดแบบ ประมาณราคางานกระจก อลูมิเนียม แคลดดิ้ง
     : FAÇADE , CURTAIN WALL , SKYLIGHT ราวกันตก ฯลฯ
พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2554
บริษัท อัลแฝบ (ประเทศไทย) จำกัด 
ตำแหน่ง : พนักงานประมาณราคา
     : ถอดแบบ ประมาณราคา กระจก อลูมิเนียม แคลดดิ้ง
     : CURTAIN WALL , SKYLIGHT ราวกันตก ฯลฯ 
พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2549
บริษัท ฤทธา จำกัด 
ตำแหน่ง : ESTIMATOR ( พนักงานประมาณราคา )
     : ถอดแบบ ประมาณราคา งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
     : โรงแรม โรงงาน ห้างสรรพสินค้า อาคารพานิชย์ ฯลฯ 
สามารถติดต่อเราได้ทาง ID LINE : dwg.in.th หรือ E-mail : dwg.in.th@gmail.com หรือ Tel. : 081-645-7827