ราวระเบียงกันตกกระจก

ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ใส 8 มม.
ความสูง 0.80 ม. คิดรารวมติดตั้ง
ตามแบบ @ 4,420 ฿/ม.

ราคา 22,000.00 บาท